طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طفره زنى به انگلیسی طفره زنى یعنی چه

طفره زنى

prorogation
subterfuge
truancy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها