طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طلبیدن به انگلیسی طلبیدن یعنی چه

طلبیدن

ask
crave
invite
seek

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها