طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طنابى شکل به انگلیسی طنابى شکل یعنی چه

طنابى شکل

ropy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها