طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طناب زنگ به انگلیسی طناب زنگ یعنی چه

طناب زنگ

bellpull

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها