طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طناب کوتاه براى کشیدن چیزى به انگلیسی طناب کوتاه براى کشیدن چیزى یعنی چه

طناب کوتاه براى کشیدن چیزى

lanyard

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها