طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طناب یا ریسمانى که به وسیله آن چیزى را مى کشند به انگلیسی طناب یا ریسمانى که به وسیله آن چیزى را مى کشند یعنی چه

طناب یا ریسمانى که به وسیله آن چیزى را مى کشند

towline

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها