طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طناب به انگلیسی طناب یعنی چه

طناب

line
reeve
rope
tow

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها