طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طنین انداز به انگلیسی طنین انداز یعنی چه

طنین انداز

reverberative
ringer
sonorous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها