معنی و ترجمه کلمه طنین دار به انگلیسی طنین دار یعنی چه

طنین دار

resonant
sonant
tinkly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها