طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طنین ناقوس ها به انگلیسی طنین ناقوس ها یعنی چه

طنین ناقوس ها

clangor
clangour

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها