طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طوطى وار گفتن به انگلیسی طوطى وار گفتن یعنی چه

طوطى وار گفتن

parrot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها