طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طوفان ایجاد کردن به انگلیسی طوفان ایجاد کردن یعنی چه

طوفان ایجاد کردن

deluge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها