معنی و ترجمه کلمه طوقه دار به انگلیسی طوقه دار یعنی چه

طوقه دار

torquate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها