طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طولامه به انگلیسی طولامه یعنی چه

طولامه

dolman

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها