معنی و ترجمه کلمه طیف بین به انگلیسی طیف بین یعنی چه

طیف بین

spectroscope
spectroscopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها