معنی و ترجمه کلمه طیف نما به انگلیسی طیف نما یعنی چه

طیف نما

phase microscope
spectrometer
spectrometry
spectroscope
spectroscopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها