طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظاهراً منطقى و درست ولى واقعاً عکس آن به انگلیسی ظاهراً منطقى و درست ولى واقعاً عکس آن یعنی چه

ظاهراً منطقى و درست ولى واقعاً عکس آن

specious

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها