طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظاهراً به انگلیسی ظاهراً یعنی چه

ظاهراً

apparently
evidently
ina

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها