طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظاهر شدن به انگلیسی ظاهر شدن یعنی چه

ظاهر شدن

look
out
seem
spring
turn up

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها