طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظاهر پرستى به انگلیسی ظاهر پرستى یعنی چه

ظاهر پرستى

formalism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها