طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظاهر کردن به انگلیسی ظاهر کردن یعنی چه

ظاهر کردن

explicate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها