طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظرفیت چیزى بر حسب گالن به انگلیسی ظرفیت چیزى بر حسب گالن یعنی چه

ظرفیت چیزى بر حسب گالن

gallonage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها