طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظرفیت کار به انگلیسی ظرفیت کار یعنی چه

ظرفیت کار

work load

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها