طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظرف مخصص نگهدارى آثار مقدس یا باستانى به انگلیسی ظرف مخصص نگهدارى آثار مقدس یا باستانى یعنی چه

ظرف مخصص نگهدارى آثار مقدس یا باستانى

reliquary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها