طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظرف کوچک مخصوص کشت میکرب به انگلیسی ظرف کوچک مخصوص کشت میکرب یعنی چه

ظرف کوچک مخصوص کشت میکرب

petri dish

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها