طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظروف سفالین سنگ نما به انگلیسی ظروف سفالین سنگ نما یعنی چه

ظروف سفالین سنگ نما

stoneware

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها