طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظریفانه به انگلیسی ظریفانه یعنی چه

ظریفانه

airily
daintily

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها