طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظلم کردن بر به انگلیسی ظلم کردن بر یعنی چه

ظلم کردن بر

ingrate
macerate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها