طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظلم کردن به انگلیسی ظلم کردن یعنی چه

ظلم کردن

overweigh

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها