طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظل به انگلیسی ظل یعنی چه

ظل

aegis
shadow

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها