طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظن داشتن به انگلیسی ظن داشتن یعنی چه

ظن داشتن

mistrust

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها