طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظهرانه به انگلیسی ظهرانه یعنی چه

ظهرانه

lunch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها