طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظهرنویسى کردن به انگلیسی ظهرنویسى کردن یعنی چه

ظهرنویسى کردن

back
endorse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها