طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظهرى به انگلیسی ظهرى یعنی چه

ظهرى

dossal
dossel
tergal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها