طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ظهور مجدد به انگلیسی ظهور مجدد یعنی چه

ظهور مجدد

recrudescence

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها