طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عاج دندان به انگلیسی عاج دندان یعنی چه

عاج دندان

dentin
dentine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها