طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عادت به استفاده از یک دست پیش از دست دیگر به انگلیسی عادت به استفاده از یک دست پیش از دست دیگر یعنی چه

عادت به استفاده از یک دست پیش از دست دیگر

handedness

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها