طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عادى یا روزمره کردن به انگلیسی عادى یا روزمره کردن یعنی چه

عادى یا روزمره کردن

routinize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها