طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عارضه به انگلیسی عارضه یعنی چه

عارضه

accident
phenomena
phenomenon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها