طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عارض به انگلیسی عارض یعنی چه

عارض

complainant
petitioner
plaintiff

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها