طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عاقبت اندیش به انگلیسی عاقبت اندیش یعنی چه

عاقبت اندیش

farseeing
longsighted

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها