طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عاقل به انگلیسی عاقل یعنی چه

عاقل

canny
longheaded
longsighted
sagacious
sage
sane
sober
wise
witan

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها