طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عالمانه به انگلیسی عالمانه یعنی چه

عالمانه

learned

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها