طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عالم صغیر به انگلیسی عالم صغیر یعنی چه

عالم صغیر

microcosm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها