طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عاملیت جزء به انگلیسی عاملیت جزء یعنی چه

عاملیت جزء

subagency
subagent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها