طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل احیا کننده به انگلیسی عامل احیا کننده یعنی چه

عامل احیا کننده

reductant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها