طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل تکرار جرم به انگلیسی عامل تکرار جرم یعنی چه

عامل تکرار جرم

recidivist

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها