طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل درزگیر به انگلیسی عامل درزگیر یعنی چه

عامل درزگیر

sealant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها