طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل مشترک به انگلیسی عامل مشترک یعنی چه

عامل مشترک

coefficient
factor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها