طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل واکنش به انگلیسی عامل واکنش یعنی چه

عامل واکنش

reactor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها